De zwanen van Zwanenburg

Noord Oost Friesland

Noord Friesland, echt mooi!


Noordoost Fryslân heeft een prachtig en zeer gevarieerd landschap waar fietsen, wandelen en varen een ware beleving is. Met de imposante waddenkust, de unieke wâlden en prachtige vergezichten heeft de regio veel te bieden.

Ook valt Noordoost Friesland op door het markante landschap, de geschiedenis en de cultuur. Er zijn 9 musea waar je kunt genieten van de unieke geschiedenis en cultuur van het gebied. Noord oost Friesland bestaat uit vijf gemeenten: Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel.

Jislum en Ferwerderadiel

Onze kleine camping ligt in Jislum. Jislum bestaat uit een paar boerderijen en wat arbeiderswoningen. Op de terp, die grotendeels is afgegraven, staat nog een recent gerestaureerde kerk uit het midden van de 19e eeuw. Er wonen circa 75 mensen in Jislum.